RPC nowa linia przekaźników czasowych - możliwość szerokiego zastosowania w wielu różnych aplikacjach przemysłowych


• Przekaźniki wielofunkcyjne RPC-.MA, RPC-.MB – 10 funkcji czasowych. Styki: 1P i 2P.
Posiadają one najczęściej stosowane funkcje czasowe takie jak: E- opóźnione załączenie; Wu- załączenie na nastawiony czas; Bp- symetryczna praca cykliczna. Napięcie znamionowe 230 V AC lub uniwersalne 12…240 V AC/DC

• Przekaźniki jednofunkcyjne - 12 przekaźników jednofunkcyjnych z trzema najczęściej stosowanymi funkcjami.
Konfiguracja styków 1P lub 2P, osiem zakresów czasowych z płynną nastawą od 0,1 do 1 zakresu czasowego.

• Przekaźniki czasowe z niezależną regulacją dwóch czasów T1 i T2 z dwoma rodzajami zasilania.
Najbardziej charakterystyczny z tej grupy jest przekaźnik RPC-1IP-UNI.
Praca cykliczna o dwóch niezależnych czasach T1 i T2. Napięcie znamionowe 230 V AC lub uniwersalne 12…240 V AC/DC

• Przekaźnik RPC-1MC-UNI - 14-funkcji czasowych. Napięcie znamionowe AC lub uniwersalne 12…240 V AC/DC.
Przekaźnik realizuje funkcje, które mogą być rozszerzone o funkcje STOP (S) i funkcję RESET (R) do wyboru w zależności od wymagań procesu.