Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”W roku 2020 w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, LEMAR Electric Sp. z o.o. uzyskało dotację z Unii Europejskiej.

Dofinansowanie otrzymał projekt:
"Dotacja na kapitał obrotowy dla LEMAR Electric spółka z o.o. w Mysłowicach”

Wartość projektu:
214 239,26 zł

Cele projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015 (2020/N)

Czas realizacji projektu:
od 01.08.2020r. do 31.10.2020r.