Podstawowe dane firmowe

Nasze oddziały i przedstawicielstwa: Mysłowice  |  Będzin  |  Katowice  |  Łódź   |  Przedstawicielstwo Wrocław

 

logo
LEMAR Electric sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 4
tel. +48 32 316 61 13
NIP: 222-089-21-60
REGON: 242726666
KRS: 0000403385

Sąd Rejonowy w Katowicach VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 3.240.000,00 zł
e-mail: myslowice@lemarelectric.pl
www.lemarelectric.pl

                       

Dane kontaktowe

LEMAR Electric sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 4

Centrala. Kontakt telefoniczny:
tel. +48 32 316 61 13, +48 32 316 61 14


NIP 222-089-21-60  |  REGON 242726666   |  KRS 0000403385
Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 3.240.000,00zł

Przetłumacz stronę